Gongi kościelne – ceny Kraków

Gongi kościelne - ceny Kraków

Można mówić wiele o elementach będących integralną częścią nabożeństw kościelnych, ale jeśli w tych rozmowach zabraknie miejsca na gongi liturgiczne – dyskusja nigdy nie będzie pełna.

Gongi kościelne – najważniejsze informacje

Dla osób, które nie wiedzą do jakiego rodzaju przedmiotów je zakwalifikować już wyjaśniamy, iż gongi liturgiczne to nic innego jak instrumenty muzyczne, z których dźwięk wydobywany jest za pomocą uderzenia w tarczę, w tym przypadku zwykle wykonanej z mosiądzu bądź brązu, co ostatecznie ma wpływ na ich cenę.

Krajem pochodzenia gongów jest Azja, skąd to dotarły do średniowiecznej Europy, a dopiero końcem XVIII wieku uznano je za godnymi wejścia w szeregi orkiestr. W Kościele katolickim szybko zyskały uznanie i dzisiaj chyba nikt nie wyobraża sobie mszy świętej bez ich charakterystycznego dźwięku, choć podobnego do tego wydobywającego się z misy. Nic więc dziwnego, że wraz z wzrostem znaczenia gongów kościelnych w życiu Katolików wzrosła również ilość pracowni brązowniczych, które zajęły się ich wytwórstwem.

Ceny gongów kościelnych

Najbardziej istotną informacją jest to, że jeśli chodzi o gongi kościelne – cennik może być naprawdę różnorodny. Nawet w jednym sklepie można znaleźć rozstrzał cen zaczynających się od kilkudziesięciu złotych do kilku tysięcy. Z pewnością na świecie są też gongi liturgicznie, których wartość jest jeszcze większa, niemniej jednak w tym miejscu nie będziemy zajmować się aż tak ekstremalnymi przypadkami.

Ważniejsze jest wyjaśnienie tego, skąd taka duża różnica w cenach poszczególnych gongów, a najlepiej to można zrobić posługując się krótką listą najważniejszych czynników, które wpływają na to, ile ostatecznie trzeba zapłacić.

Czynniki, które wpływają na cenę gongów kościelnych to między innymi:

  • zastosowany materiał
  • stopień zaawansowania wzoru (im gong bardziej wymyślny, tym naturalnie – droższy)
  • rozmiar gongu (wpływa na ilość potrzebnego materiału)

Na cenę mogę wpływać również i inne czynniki, jak na przykład renoma i doświadczenie wykonującego dany gong rzemieślnika, ilość czasu poświęconego na jego wykonanie czy też czystość i precyzja wydobywającego się z tego instrumentu muzycznego dźwięku.

Idąc więc na rynek w poszukiwaniach gongu dobrze jest więc z góry określić jakim przedziałem budżetowym się dysponuje i to na pewno będzie miało największy wpływ na to, w jakiej grupie cenowej będzie się danego gongu szukać. Zawsze też można korzystać z fachowej porady bardziej doświadczonych w tym temacie specjalistów i twórców.

Sprawdź przykładowe ceny za goni kościelne w Pracowni Brązowniczej Sacrum, która zajmuje się wykonywaniem takich gongów kościelnych.