Jak podnieść wartość działki budowlanej?

Jak podnieść wartość działki budowlanej?

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości gruntowej, warto dowiedzieć się co zrobić aby podnieść jej wartość oraz np. przygotować ją do sprzedaży. Wartość działki budowlanej zależy bowiem od bardzo wielu czynników. Na niektóre z nich możemy mieć spory wpływ. Warto zlecić wykonanie wyceny nieruchomości Poznań, żeby poznać wartość działki i podjąć pracę, które będą mogły ją zwiększyć.

Lokalizacja działki

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wartość działki budowlanej jest jej lokalizacja. Nie możemy zmienić lokalizacji działki, ale nawet w tej samej lokalizacji działki budowlane różnią się ceną i to nieraz znacznie. Dlatego czynności, które warto podjąć w celu podniesienia wartości nieruchomości są w zasadzie niezależne od umiejscowienia działki.

Wizualny wygląd nieruchomości

Przede wszystkim działkę należy uporządkować. Teren działki należy wyrównać. Jeśli na działce znajdują się stare, szpecące ją krzewy, czy drzewa należy je przyciąć lub nawet wyciąć całkowicie. Warto natomiast posadzić lub posiać nowe rośliny. Młode tuje, ozdobne krzewy lub kwiaty na pewno wpłyną bardzo pozytywnie na wizerunek działki i podniosą atrakcyjność nieruchomości. Warto posiać trawę i kosić ją regularnie aby nie pozwolić na zarastanie działki chwastem. Jeśli na terenie działki znajdują się jakieś stare zabudowania należy je bezwzględnie rozebrać i zlikwidować.

Wartość nieruchomości znacznie wzrasta po doprowadzeniu do niej mediów, czyli zapewnieniu przyłącza do wody, gazu i prądu. Działki uzbrojone są dużo bardziej atrakcyjne dla potencjalnych kupujących. Dlatego warto samemu zająć się doprowadzeniem mediów, jeśli jest taka potrzeba.

Jedną z bardzo ważnych kwestii dla osób poszukujących działki budowlanej jest droga dojazdowa po posesji. Wartość nieruchomości wzrasta w zależności od istnienia i stanu technicznego drogi. Jeśli zachodzi taka potrzeba, warto zadbać o ustanowienie niezbędnych służebności. Należy też zadbać o stan drogi dojazdowej do działki, a w razie potrzeby dokonać poprawy jej jakości. Jeśli droga jest współdzielona z sąsiadami, warto dogadać się i podjąć działania wspólnymi siłami. Warto porozumieć się z sąsiadami także w kwestii podniesienia atrakcyjności terenu wokół działek. Uporządkowanie drogi oraz otoczenia wpłynie na wzrost wartości wszystkich działek w okolicy.

Stan prawny działki przeznaczonej do sprzedaży

Jeżeli zależy nam na sprzedaży działki budowlanej bardzo ważne jest uregulowanie jej stanu prawnego. Stan prawny nie budzący zastrzeżeń, to pierwsza sprawa, na którą zwróci uwagę potencjalny kupujący. Należy więc w razie potrzeby przeprowadzić postępowania spadkowe, Należy też zadbać o to aby w księdze wieczystej nie było wpisów obciążających nieruchomość.

Wiele z wymienionych działań nie wymaga nakładów finansowych z naszej strony, a ich wykonanie wpłynie znacząco na podniesienie wartości działki budowlanej. Niektóre czynności co prawda wymagają nakładów finansowych, ale i tak mogą okazać się opłacalne więc warto się ich podjąć.