Jak prawidłowo wypełniać druki CMR – poradnik transportowy

Jak prawidłowo wypełniać druki CMR - poradnik transportowy

Dokument CMR odgrywa kluczową rolę w procesie wykonywania transportu. Jego nazwa pochodzi od konwencji CMR, podpisanej w 1956 roku.

Funkcje

Taki list przewozowy powinien spełniać cztery funkcje:

 • informacyjną – przekazuje on informację zleceniodawcy o poprawnym i terminowym wykonaniu przewozu oraz potwierdzenie odbioru przez odbiorcę,
 • instrukcyjną – zawiera on niezbędne dane, mające kluczowy wpływ na proces transportu, wśród nich adres załadunku i rozładunku, rodzaj, waga i ilość towaru,
 • legitymacyjną – w przypadku reklamacji, daje on stronom prawo do dochodzenia roszczeń,
 • dowodową – potwierdza on dokonanie transportu.

Dokument ten powinien być wystawiany w trzech oryginalnych egzemplarzach: dla nadawcy, dla przesyłki i jest oddawany odbiorcy oraz dla przewoźnika. Praktyka jednak dopuszcza stosowanie czterech lub sześciu sztuk. Dodatkowe strony odgrywają role kopii i są przeznaczone do wglądu urzędów administracyjnych.

Elementy

Prawidłowo wypełniony druk i podstawowe informacje w nim zawarte określa artykuł 6. Konwencji. Dokument ten zawiera następujące dane:

 • data i miejsce wystawienia,
 • nazwa i adres nadawcy, przewoźnika i odbiorcy,
 • data i miejsce przyjęcia ładunku do przewozu i miejsce wydania,
 • określenie rodzaju ładunku, podanie jego ilości, cech i wagi,
 • koszty związane z transportem,
 • instrukcje dla przewoźnika,
 • oświadczenie o podleganiu Konwencji CMR.

Niektóre listy zawierają również inne dane, jak kategoryczny zakaz przeładunku, określenie kosztów własnych nadawcy czy wykaz dokumentów przekazanych przewoźnikowi. Każda ze stron posiada możliwość nanoszenia własnych informacji lub poprawek do dokumentu, jeśli tylko uznają to za stosowne.

Wzór prawidłowo wypełnionego druku CMR znajdziecie na stronie drukarni Druczki.eu, która zajmuje się wykonywaniem bloczków z druczkami CMR.

Kto jest zobowiązany do wypisania druku CMR?

Taka informacja również jest zawarta w Konwencji CMR a dokładnie w artykule 7. Mówi on, że nadawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieścisłości lub niedostateczne informacje, wynikające z listu przewozowego. Nawet jeżeli to przewoźnik wypisuje dokument, nadawca dalej jest odpowiedzialny za przedstawienie poprawnych danych:

 • nadawcy i odbiorcy,
 • daty i miejsca przyjęcia towaru i miejsca wydania,
 • określenie rodzaju towaru i jego ilości oraz wagi,
 • innych instrukcji.

Odpowiada on także za pozostałe dane, zapisane w akapicie powyżej. Najogólniej rzecz ujmując, to nadawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wypełnienia dokumentu. Każda nieścisłość, jaka zostanie zauważona na każdym etapie transportu, od załadunku, przez ingerencje urzędów, aż po rozładunek będzie odnotowywana jako błąd nadawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *