Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Poznaj proste sposoby, które pozwolą Ci otrzymać wyższe odszkodowanie

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC? Poznaj proste sposoby, które pozwolą Ci otrzymać wyższe odszkodowanie

Każda osoba będąca uczestnikiem zdarzenia drogowego i mająca później kontakt z ubezpieczycielem zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo różne są interesy ubezpieczyciela, który jest zobowiązany umową do wypłacenia stosownego odszkodowania, choć często zaniża tę kwotę, a kierowcą, w którego interesie jest utrzymanie jak najwyższej wartości ubezpieczenia. Poniżej przedstawione są sposoby, które umożliwią nam jako kierowcą uzyskanie wyższego odszkodowania z OC. 

Usługi firm zajmujących się wykupem odszkodowań

Odsprzedanie odszkodowania oznacza, iż kierowca oddaje prawa do ubiegania się o odszkodowanie od ubezpieczyciela w zamian za gotówkę. Firma odszkodowawcza xprime.pl, która nabyła prawa do odszkodowania, sama niezależnie kontynuuje proces uzgadniania wartości odszkodowania. Proces sprzedaży odszkodowania jest szybki i prosty. Kierowca w pierwszej kolejności zobowiązany jest przesłać kosztorys, a następnie firma prezentuje swoją ofertę dotyczącą kwoty za odkupienie tej szkody. W przypadku akceptacji warunków podpisywana jest cesja wierzytelności, a kierowca otrzymuje gotówkę.

Skierowanie sprawy odszkodowania na drogę sądową

W przypadku wykorzystania wszelkich innych sposobów na zwiększenie wartości odszkodowania lub w przypadku trwałego impasu, ubezpieczony ma możliwość skierowania sprawy o odszkodowanie na drogę sądową. W takim wypadku najczęściej w celu obiektywnego rozpatrzenia sprawy, powoływany jest biegły rzeczoznawca, który oceni, czy wartość odszkodowania jest zasadna. Należy pamiętać, że droga sądowa jest ostatecznym krokiem, który może wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz długim terminem rozpatrywania.

Prawo do odwołania się od decyzji 

W sytuacji, gdy decyzja o kwocie wypłaconej przez ubezpieczyciela jest dla nas niesatysfakcjonująca, mamy możliwość odwołania się od tej decyzji. Termin odwołania nie może przekroczyć 3 lat od kolizji. Odwołanie od decyzji musi zawierać pewne podstawowe elementy jak dane ubezpieczyciela, numer szkody, a także uzasadnienie odwołania oraz informacja o kwocie, jaka według nas jest adekwatna. Takie odwołanie możemy wysłać różnymi kanałami jak e-mail, list bądź bezpośredni telefon do ubezpieczyciela.

Konfrontacja wyceny z wyceną niezależnego rzeczoznawcy 

Innym, coraz popularniejszym sposobem na uzyskanie większego odszkodowania z OC jest zlecenie niezależnej opinii dot. szkody innemu rzeczoznawcy samochodowemu. W momencie, gdy on wyda inną opinię, możemy zgłosić się z nią do ubezpieczyciela lub odwołać się od decyzji załączając niezależną opinię w ramach uzasadnienia odwołania. Usługa rzeczoznawcy wiąże się z kosztem, lecz w przypadku zwiększenia kwoty odszkodowania może to być dobra inwestycja.