Jakie rury zastosować do urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania?

Jakie rury zastosować do urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania?

Producenci oraz sklepy z akcesoriami kominowymi zalewają nas bogactwem oferty systemów kominowych. Kierowane na sprzedaż reklamy zachęcają do zakupu gotowych systemów kominowych, które dedykowane są do każdego rodzaju kotła. Tymczasem przepisy regulujące warunki stosowania kotłów z otwartą komorą spalania są bardzo restrykcyjne. Kubatura pomieszczenia, w którym może być zainstalowany tego typu piec nie może być mniejsza niż 8 m³. Pomieszczenie dla tego typu pieca musi być wydzielone i wyposażone w system doprowadzenia powietrza oraz system odprowadzenia spalin. Przepisy te wynikają z faktu, że kotły z otwartą komorą pobierają niezbędny dla procesu tlen z pomieszczenia w którym są zainstalowane.

Unijne zalecenia z 2015 roku wskazują, że każdy kocioł z otwartą komorą spalania powinien mieć indywidualny system kominowy, dzięki czemu zużycie energii wyraźnie spada. Wymóg ten wyraźnie ożywił rynek producentów systemów kominowych. Najczęściej stosowane zarówno do budowy nowego systemu kominowego, jak i do modernizacji starych systemów stosowane są stalowe rury żaroodporne. 

Zalety kominów z rur żaroodpornych

Jakie rury zastosować do urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania?Stalowe rury żaroodporne posiadają cały szereg zalet wynikających przede wszystkim z właściwości materiału. Główne z nich to:

 • mały ciężar komina, dzięki czemu nie występują obciążenia stropów;
 • brak konieczności fundamentowania;
 • odporność na korozyjne działanie gazów utleniających się w wysokiej temperaturze;
 • odporność na utlenianie w temperaturze do 560 ° C;
 • gwarantowana szczelność systemu;
 • możliwość przymocowania komina zewnętrznego do elewacji budynku.

Żaroodporne rury stalowe do systemów odprowadzania spalin objęte są szeregiem wymagań i muszą spełniać wymogi określone w w normie EN 1856-1. 

Na rynku dostępny jest ogromny wybór rur żaroodpornych. Najczęściej oferowane są:

 • bezszwowe lub rzadziej stosowane rury ze szwem
 • tradycyjne okrągłe lub owalne;
 • jedno lub sporadycznie stosowane dwuścienne.

Niewątpliwą zaletą, obok wyżej wymienionych, jest stosunkowo niska cena stalowej instalacji kominowej. Średnie ceny poszczególnych elementów przedstawiają się następująco:

 • rura o długości 100 cm – 90 – 100 złotych;
 • rura o długości 50 cm to koszt około 50 zł.;
 • rura o długości 25 cm – 30 złotych;
 • kolano żaroodporne – od 60 do 100 złotych, kolano nastawne to koszt około 150 złotych;
 • trójnik 45° lub 90° – 100 złotych;
 • wyczystka – 130 złotych;
 • odskraplacz – do 30 złotych.

Przedstawione ceny dotyczą oferowanych rur okrągłych. W przypadku rur owalnych ceny są wyższe o około 50%.