Mapa do celów projektowych – jak długo jest ważna?

Mapa do celów projektowych – jak długo jest ważna?

Według Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, projekt budowlany powinien zawierać projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie ( według art. 34, ust.1, pkt.1).  Jak należy traktować zapis o aktualnej mapie? Nie ma uregulowań prawnych, świadczących o możliwym minimalnym lub maksymalnym terminie ważności mapy dla celów projektowych.

Mapa do celów projektowych

Mapa dla celów projektowych zawiera geodezyjnie potwierdzone informacje o ukształtowaniu, obiektach geograficznych, budynkach, sieciach uzbrojenia terenu i jest ważna tak długo, jak długo wymienione elementy ukształtowania danego obszaru nie ulegną zmianie. Jeżeli przez kres kilku lat na danym terenie nie prowadzono żadnych prac, nie ingerowano w jego zasoby naturalne, a więc jednocześnie nie wprowadzono żadnych zmian, można wykorzystać mapę do celów projektowych, utworzoną nawet kilka lat wcześniej. Jeżeli jednak na danym terytorium zaistnieją zmiany w ukształtowaniu, rozbudowie sieci, stanie liczebnym budynków, mapa do celów projektowych straci swoją aktualność już następnego dnia po zaistnieniu zmiany. 

W przypadku, gdy inwestor, ubiegający się o pozwolenie na budowę, wykorzystuje mapę do celów projektowych sprzed kilku lat, organ administracyjny, uprawniony decyzyjnie uprawniony jest do wezwania inwestora do uaktualnienia informacji. Mapa do celów projektowych nie podlega aktualizacji, geodeta musi stworzyć nową mapę.

Jeżeli w dokumentach widnieje informacja o terminie ważności danej mapy do celów projektowych, z punktu widzenia przepisów prawnych, słowa takie są nieobowiązujące, jednak nie należy od razu traktować informacji jak omyłkowych. Ważna tutaj będzie interpretacja informacji. Może się zdarzyć, że jednostka, wydająca mapę posiada informacje, odnośnie terminu, w którym na danym terenie będą prowadzone prace, których skutkiem stanie się dezaktualizacja mapy do celów projektowych. W takim przypadku można uprzedzić inwestora, że po dokonaniu zmian w terenie, będzie konieczne uzyskanie nowej mapy.

Kto odpowiada za aktualność mapy do celów projektowych?

Odpowiedzialność za aktualność mapy do celów projektowych ponosi geodeta, odpowiedzialny za jej stworzenie. Według Kodeksu Cywilnego oraz obowiązujących przy podpisaniu umowy z geodetą przepisów, wszelkie roszczenia stron mogą być rozpatrywane w postępowaniu sądowym, na drodze cywilnej. Zastosowanie mają Ustawa Kodeks Cywilny, Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego oraz przepisy prawa budowlanego (łącznie z aktami wykonawczymi).

Mapa do celów projektowych jest więc aktualna do momentu, gdy ukształtowanie terenu nie ulegnie zmianie.

Czytaj Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *