Na czym polega dopłata do odszkodowania i jak ją uzyskać?

Na czym polega dopłata do odszkodowania i jak ją uzyskać?

Od czasu wynalezienia pierwszych pojazdów mechanicznych ludziom towarzyszą różnego rodzaju wypadki i kolizje. Wiążą się z tym odszkodowania, które w wypadku zaistnienia incydentu są wypłacane poszkodowanej stronie. Mało jednak kto wie, że istnieje możliwość skorzystania z dopłat do odszkodowań.

Czym jest dopłata do odszkodowania?

Jest to najprościej mówiąc umowa cesji (przekazania) szkody wybranej firmie odszkodowawczej. Cesja szkody jest dogodnym dla klienta rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku braku porozumienia z aktualnym ubezpieczycielem w kwestii wysokości oczekiwanego odszkodowania.

Jak to działa?

Firma odszkodowawcza „odkupuje” od Ciebie szkodę, która powstała w wyniku incydentu drogowego i w Twoim imieniu upomina się u ubezpieczyciela o wyższą stawkę odszkodowania. Odkupienie odbywa się na zasadzie spisania z firmą odszkodowawczą umowy, w której upoważniasz ją do ubiegania się w Twoim imieniu o ponowne naliczenie stawki odszkodowania. Zyskujesz nie tylko szansę na wyegzekwowanie większych pieniędzy, ale również możliwość reprezentowania swoich interesów przez profesjonalną spółkę.

Jak to wygląda w praktyce?

Sprzedaż szkody jest prosta: w pierwszej kolejności dostarczasz firmie odszkodowawczej kosztorys likwidacji szkody. Później działa firma: na podstawie kosztorysu sprawdza, czy (i o ile) możesz się jeszcze ubiegać u ubezpieczyciela. Po dokonaniu rozeznania firma przedstawia kwotę, za którą chce odkupić szkodę. Gdy sprzedajesz szkodę, podpisujesz umowę cesji wierzytelności i otrzymujesz zapłatę.

Czy mogę odsprzedać każdą szkodę, która powstanie?

Niestety nie. Polskie ustawodawstwo nie przewiduje odsprzedaży praw do rekompensowania szkód osobowych. Odsprzedaży podlegają szkody komunikacyjne z OC sprawcy wypadku, od której minęło nie więcej niż 3 lata. Odsprzedaż szkód z AC jest zdecydowanie mniej popularna, chociaż nie ma rażących przeciwwskazań, by je też przekazać cesją.

Dlaczego warto zainteresować się tym rozwiązaniem?

Korzyści płynące z tego rozwiązania:

  • możesz otrzymać większą kwotę m.in. na naprawę uszkodzeń w Twoim aucie
  • przy odkupowaniu Twojej szkody nie ponosisz żadnych kosztów (nie opłacasz analizy kosztorysu, wyceny dopłaty oraz przygotowania i sporządzenia umowy cesji)
  • nie tracisz odszkodowania u swojego starego ubezpieczyciela (obiektem odkupu jest jedynie zaniżona część odszkodowania)
  • nie jesteś uwikłany w postępowanie sądowe między Tobą a ubezpieczycielem
  • Twoje interesy reprezentuje profesjonalna firma odszkodowawcza
  • skuteczność jest bardzo duża – dowodem są liczne sprawy sądowe, zakończone sukcesem
  • nie tracisz swoich aktualnych zniżek u ubezpieczyciela!
  • dochodzenie swoich praw z ramienia firmy odszkodowawczej nie wiąże się z utratą zniżek zbieranych często całymi latami w ramach swojego ubezpieczenia komunikacyjnego
  • dopłatę możesz uzyskać nawet za stłuczkę z starszymi autami oraz bez względu na rozmiary szkody
  • firmy odszkodowawcze reprezentują interesy każdego klienta, który się do nich zwróci.

Więcej szczegółowych informacji o dopłatach do odszkodowań dowiesz się ze strony – https://tbekspert.pl/doplaty-do-odszkodowan/