Poznaj podstawy księgowości dla przedsiębiorców

Prowadzenie księgowości w małej jednoosobowej firmie

Wiele osób rozpoczyna prowadzenie swojej firmy od działalności jednoosobowej. Jest to dobre rozwiązanie dla firm usługowych czy rzemieślników lub osób uprawiających wolne zawody. Jednak już w momencie składania wniosku i rejestrowania działalności trzeba złożyć deklarację czy księgowością zajmiemy się sami czy też będzie ona zlecona zewnętrznej firmy.

Dużo osób decyduje się na prowadzenie księgowości firmy samodzielnie, ponieważ przy jednoosobowej firmie nie ma wielu dokumentów.

Podstawy księgowości dla małej firmy

Małe firmy, które nie osiągają dochodu w wysokości 2 mln euro rocznie mogą prowadzić tak zwaną uproszczoną księgowość i rozliczać się na podstawie ryczałtu lub Księgi Przychodów i Rozchodów, która jest najbardziej popularną formą rozliczeń i w zasadzie najprostszą. Do KPiR wpisuje się wszystkie zaistniałe zdarzenia gospodarcze na podstawie dowodów księgowych np. otrzymanych, wydanych faktur lub rachunków. Wpisuje się do niej wszystkie przychody i rozchody, czyli wydatki, a potem sumuje odpowiednie kolumny tabeli, aby wyszło odpowiednie rozliczenie. Prowadzenie KPiR to nic innego jak przepisywanie danych z dowodów księgowych i podsumowanie ich.

Jeśli jednak firma jest tak zwanym Vatowcem, czyli jest płatnikiem podatku VAT to potrzebne jest prowadzenie ewidencji VAT. Warto też pamiętać, że nawet jeśli w działalności firmy używa się prywatnego samochodu to trzeba prowadzić  ewidencję przebiegu pojazdu, w celu rozliczenia kosztów paliwa. Do funkcjonowania firmy potrzebne są też zwykle komputery czy inne specjalistyczne narzędzia. Jeśli wyposażenie ma wartość powyżej 1,5 tysiąca złotych, również trzeba je ewidencjonować, a dla środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych ewidencję trzeba prowadzić dla zakupów powyżej 3,5 tysiąca złotych np. specjalistyczny komputer zakupiony za 4 tysiące złotych jest już środkiem trwałym.

Jednak warto wiedzieć, że im mniejsza skala działalności, tym też mniej obowiązków ma przedsiębiorca, a co za tym idzie poświęci mniej czasu na księgowość i rozliczenia.

Najczęstsze błędy przedsiębiorców

Jednym z najczęściej popełnianych błędów przez młodych przedsiębiorców jest nie pomyłka przy wpisywaniu dokumentu do KPiR, a wpłacenie składek czy zaliczek na podatek po terminie. Warto więc zapamiętać, że zaliczkę na podatek dochodowy wpłaca się do 20. dnia kolejnego miesiąca, a deklarację rozliczeniową podatku VAT składa się do 25. dnia miesiąca kolejnego. Z kolei jeśli ktoś prowadzi jednoosobową działalność to musi zapłacić składkę ZUS do 10. dnia kolejnego miesiąca, a jeśli jest to mała firma i zatrudniona jest choć jedna osoba to składki na ZUS wpłaca się do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Jeżeli sprawy księgowości w firmie są dla Ciebie zbyt zawiłe i niezrozumiałe, najlepiej zlecić jej prowadzenie biurowi księgowemu. Sprawdź ofertę biura Rosco Tax, które świadczy prowadzenie kompleksowych usług księgowych i rozliczeń rocznych.