Skład i łamanie kwartalnika branżowego do druku – poradnik DTP

Skład i łamanie kwartalnika branżowego do druku - poradnik DTP

Gotowe czasopismo, które do swych rąk otrzymuje czytelnik, to owoc pracy nie tylko dziennikarzy i fotografów, ale również całego szeregu specjalistów, dbających o ostateczny wygląd gazety. Wydawać by się mogło, że każdy byłby w stanie tak „ułożyć” treści na stronie, aby wyglądały razem atrakcyjnie dla odbiorcy. Tymczasem za jej finalną formą stoi długi i skomplikowany proces, zwany w skrócie DTP. Jego najważniejszymi elementami są skład i łamanie tekstu.

DTP – co oznacza?

DTP, czyli Desktop Publishing to termin wywodzący się z języka angielskiego i oznaczający ogół czynności powiązanych z przygotowaniem tekstu w formie cyfrowej. do powielenia go za pomocą metod poligraficznych. Proces ten rozpoczyna się w momencie wprowadzenia do odpowiedniego programu graficznego tekstów i obrazów. Następnie w ramach składu i łamania są one poddawane obróbce, w celu jak najlepszego ich zaprezentowania w gotowym wydruku.

Czym jest skład kwartalnika branżowego?

Skład jest pierwszym etapem przygotowania strony do druku. Nazwa procesu pochodzi z czasów, kiedy przygotowanie tekstu, polegało na mozolnym, ręcznym składaniu go z czcionek. Obecnie skład tekstu polega głównie na wprowadzeniu przyszłej zawartości strony do programu DTP, który pozwala na dobór odpowiedniego rodzaju i wielkości czcionki, interlinii, marginesów oraz zaprojektowanie jak wyglądać będą tabele lub ryciny. Na etapie składu obróbce podlegają również zdjęcia i grafiki, co w przypadku materiałów drukowanych wymaga ogromnej wiedzy, ponieważ obrazy cyfrowe bez odpowiedniego przygotowania, wyglądałyby zupełnie inaczej po wydrukowaniu. Efektem pracy składacza, czyli osoby odpowiedzialnej za składanie kwartalnika, jest stworzona przez niego makieta – projekt strony. Będzie on następnie poddany dalszym pracom podczas tak zwanego łamania.

Łamanie testu – co to takiego?

Podobnie jak skład, nazwa łamanie wywodzi się z czasów sprzed epoki komputerów, kiedy przygotowaną szpaltę, czyli złożony tekst, dzielono na łamy i kolumny. Dziś graficy przeprowadzają podobny proces, jednak oczywiście wszystko to odbywa się na komputerze. Łamanie, zwane czasem obrazowo wlewaniem, jest niczym innym jak umieszczaniem tekstu w kolumnach. Obecnie często jest to w sporej mierze proces automatyczny, co zaoszczędza wiele czasu grafikowi i pieniędzy osobie, która zleciła projekt strony. Wystarczy jednak wziąć do ręki jakiekolwiek dobrze zaprojektowane czasopismo, by zauważyć, że łamanie wymaga nie tylko znajomości obsługi oprogramowania graficznego, ale również ogromnej kreatywności, poczucia estetyki i bardzo dobrze rozwiniętej wyobraźni przestrzennej.