Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej po angielsku?

Jak napisać streszczenie pracy licencjackiej po angielsku?

Wymogiem jest, aby streszczenie pracy licencjackiej (jak również pracy inżynierskiej czy magisterskiej) było napisane w języku angielskim. Wymaga to od studenta bardzo dużego wysiłku, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że sposób napisania streszczenia często jest niedostatecznie omówiony przez osobę prowadzącą lektorat językowy podczas studiów bądź często nawet pominięty. Wszystko to w połączeniu z różnym poziomem angielskiego i chęci prezentowanego przez studentów oraz różnorodne podejścia do tego tematu przez promotora (czy udzieli on wystarczającej pomocy) sprawia, że streszczenie po angielsku przysparza wielu osobom bardzo dużych trudności. Read more