Dlaczego planowanie produkcji jest ważne?

Dlaczego planowanie produkcji jest ważne?

Aby skutecznie zaspokajać potrzeby klienta, a także gwarantować terminowość i odpowiednią jakość, niezbędne jest przemyślane planowanie produkcji, które odbywa się na wszystkich poziomach działania przedsiębiorstwa niezależnie od branży.

Czym jest planowanie produkcji?

Jest to określenie strategii, która uwzględnia takie kwestie jak wybór produkowanego asortymentu, jego ilość, a także przewidywany czas na zrealizowanie zamówienia. Wiedza ta pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału firmy poprzez zarządzanie dostawami i produktem tak, aby uniknąć przestojów i realizować założenia biznesowe. Plan produkcji tworzony jest na podstawie aktualnych i przewidywanych zamówień, dostępnej technologii i materiałów. Należy wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia kadrowe, a także w zakresie pracy maszyn i czasu dostawy. Fundament planu stanowią prognozy sprzedażowe i wdrożenie odpowiedniego harmonogramu pracy.

Popyt a planowanie produkcji

Aby stworzyć realny plan, niezbędne jest umiejętne określenie popytu zarówno w dalekim horyzoncie czasowym (rok i więcej), jak i średnim (kwartalnym lub półrocznym), oraz najkrótszym, najczęściej obejmującym kilka tygodni. Podstawowymi danymi, pozwalającymi na jego określenie, są podpisane kontrakty, statystyki z lat ubiegłych, oraz posiadane informacje marketingowe.

Dlaczego planowanie produkcji jest ważne?

Można powiedzieć, że jest to klucz do sukcesu firmy, ponieważ ogranicza ryzyko strat związanych z sytuacjami losowymi np. awariami, opóźnieniami w dostawach, a także zapewnia niezbędną elastyczność, tak aby przedsiębiorstwo było gotowe na ewentualne dostosowanie się do zmian na rynku i konieczność zwiększenia lub modyfikacji produkcji, co jest to nieosiągalne, bez właściwego dostosowania asortymentu, czyli jednej z kluczowych kwestii w planowaniu produkcji. Dzięki odpowiedniej strategii zmniejszone są straty materiałowe i energetyczne oraz zapewniona jest ciągłość produkcji. Pozwala to na maksymalizowanie wydajności pracy przedsiębiorstwa.

Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa to koncepcja związana z przenikaniem nowych technologii do działań firm produkcyjnych. Wykorzystanie rozwiązań z zakresu automatyzacji, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, już teraz przyczynia się do optymalizacji kosztów i przyspieszenia procesu produkcji. Specjaliści nie mają wątpliwości, że jest to najbardziej przyszłościowy kierunek myślenia o rozwoju firm, a w najbliższych latach będziemy świadkami gwałtownego rozwoju automatyzacji związanego ze światem cyfrowym. Wpłynie to na funkcjonowanie całych przedsiębiorstw, poszerzenie oferty, przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy, a w konsekwencji ułatwienie planowania produkcji. Podążanie za nowościami technologicznymi, to nie tylko szansa dla przedsiębiorstw, ale już wręcz konieczność warto zatem zainwestować w kompleksowe rozwiązania, które oferuje Przemysł 4.0 i wyprzedzić konkurencję. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu w branży przemysłowej, specjaliści z Entra Group stanowią fachowe wsparcie podczas każdego etapu wdrażania tych rozwiązań. Więcej informacji: https://entra-group.eu/oferta/model-by-entra/efektywna-organizacja-produkcji/