Jakie są rodzaje faktoringu i na czym one polegają?

Jakie są rodzaje faktoringu i na czym one polegają?

Przedsiębiorstwo działające w obecnych czasach musi stawić czoła wielu wyzwaniom. związanym z utrzymaniem optymalnej kondycji finansowej. Z jednej strony ciągła inwestycja w rozwój, która pozwoli zachować konkurencyjność firmy w branży, z drugiej strony utrzymanie względnej płynności finansowej, nawet w momencie chwilowego przestoju. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań, które polegają na zewnętrznym finansowaniu działalności. Najpopularniejszymi tego typu produktami są oczywiście kredyty firmowe oraz leasingi, jednak na przestrzeni ostatnich lat coraz większa liczba przedsiębiorców stawia na usługę faktoringu. Na czym polega faktoring i jakie wyróżniamy jego rodzaje?

Faktoring definicja

Faktoring to usługa, która na celu ma utrzymanie odpowiedniej płynności finansowej przedsiębiorstw, które ze względu na specyfikę branży muszą borykać się z bardzo długimi okresami płatności za faktury. Doskonałym przykładem takie branży jest branża budowlana. Wiele małych firm, będących podwykonawcami dużych projektów decyduje się odroczenie płatności za swoje usługi o 60, 90 a w niektórych sytuacjach nawet 180 dni. Gdy wszyscy płatnicy regulują swoje płatności w możliwie najpóźniejszym terminie, przedsiębiorstwo może stanąć na krawędzi bankructwa przez braku płynności finansowej.Na szczęście limit faktoringowy w Smart Faktor pomaga pozbyć się tego problemu. Firma faktoringowa, będąca faktorem w tej sytuacji odkupuje od przedsiębiorstwa (faktoranta) należność z tytułu wykonanej usługi lub sprzedanego towaru. Jaki jest wynik takiej transakcji? Firma, która wykonała usługę otrzymuje natychmiast płatność za fakturę pomniejszoną o opłatę pobieraną przez faktora a sam faktor na własną rękę rości sobie prawo do uregulowania faktury.

Jakie są rodzaje faktoringu?

Usługę faktoringu możemy podzielić na kilka rodzajów, które determinują ryzyko, jakie przejmuje firma faktoringowa przy przejmowaniu roszczenia do należności. Poniżej przedstawione zostały trzy podstawowe typy, które na rynku spotykane są najczęściej:

Faktoring pełny

Faktoring pełny polega na przejęciu roszczenia do otrzymania zapłaty przez faktora wraz z potencjalnym ryzykiem nieuregulowania opłaty przez kontrahenta. Co to oznacza? Przedsiębiorca nie bierze na siebie ryzyka w przypadku, w którym nasz kontrahent jest niewypłacalny, a faktura została już sprzedana faktorowi. W takim wypadku ryzyko potencjalnej niewypłacalności przejmuje faktor i to on na własny rachunek musi rościć sobie prawo do odzyskania pieniędzy.

Faktoring niepełny

Innym rodzajem faktoringu jest faktoring niepełny. W tym przypadku firma faktoringowa przejmuje od nas stosowną należność, jednak w momencie niewypłacalności naszego kontrahenta to my odpowiadamy za to. Jest to znacznie tańsza usługa, niż w przypadku faktoringu pełnego, jednak rozwiązanie to jest obarczone dużym ryzykiem.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany to połączenie obu poprzednio opisanych typów usługi. Z reguły w tym przypadku umowa faktoringu reguluję kwotę odpowiedzialności, do jakiej faktor przejmuje odpowiedzialność w przypadku niewypłacalności kontrahenta. Jeśli należność przekroczy kwotę przewidzianą w umowę, to my jesteśmy obarczeni ryzykiem odzyskania tych środków.

Dowiedz się Więcej