Kiedy firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu?

Kiedy firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu?

Średnio 2 miliony nakazów zapłaty wydaje Sąd w ciągu roku. Dlaczego tylko 4 % dłużników składa sprzeciw? Po 14 dniach od otrzymania takiego nakazu i nie podjęcia żadnych kroków, wyrok staje się prawomocny, pomimo…przedawnienia. To właśnie na przedawnienie trzeba powołać się podczas składania wniosku o odroczenie nakazu sądu. Ale co dzieje się wcześniej i jak to możliwe, że firma windykacyjna składa sprawę do sądu?

Kiedy firma windykacyjna kieruje sprawę do sądu?

Historie ludzi są różne, ale czas skierowania sprawy do sądu przez firmę windykacyjną przeanalizujmy na przykładzie banku. Jeszcze do niedawna klient, który zalegał ze spłatą kredytu musiał liczyć się z tym, że bank prześle do firmy windykacyjnej tak zwany “Bankowy tytuł egzekucyjny”. Jest to pismo stwierdzające dług klienta wobec banku. Cechowało się statusem natychmiastowej wykonalności, co było równe temu, że komornik mógł od razu zająć majątek klienta. Obecnie Związek Banków Polskich ubolewa nad prawnym zniesieniem mocy Bankowego Tytułu Egzekucyjnego, powołując się na hasło “długi trzeba spłacać”. Obecnie zanim komornik zajmie np. konto czy jakiekolwiek nieruchomości, firma windykacyjna musi zgłosić sprawę do sądu. Może to zrobić w każdej chwili, ale otrzymany od sądu nakaz zapłaty nie jest dla dłużników jeszcze przegraną. Trzeba wystosować odpowiedni wniosek odwołujący się do przedawnienia zapłaty. Rynek windykacyjny sięga w Polsce ponad 60 miliardów złotych, dlatego nic dziwnego, że niektóre kroki postępowania są dla osób z zaległościami niejasne lub nawet ukryte. Świadomość statusów prawnych pozwala na odnalezienie się w świecie zagrożenia majątkowego. Wierzyciele mogą niejednokrotnie straszyć sądem i wykorzystywać historie procesów do manipulacji dłużnikiem. Wykorzystują w ten sposób nieznajomość prawa lub odwołują się do tego co w polskim prawie jest już po prostu przeszłością. Nie każda sugestia skierowania sprawy do sądu, będzie rzeczywistym problemem.

Przykładowe pismo

Jak sformułować wniosek o odroczenie nakazu zapłaty z sądu? Treść trzeba zawsze rozpocząć od podania danych z otrzymanego pisma – jego tytuł, datę i pozwanie. Wskazując na przedawnienie, koniecznie odwołujemy się do artykułów Kodeksu Cywilnego i wyrażamy świadomość przysługującego uprawnienia do wniesienia zarzutu o przedawnieniu długu. Tak złożone wnioski nie powodują najścia komornika, a sprawa płatności pozostaje sprawą pomiędzy dłużnikiem a pracownikiem firmy windykacyjnej. Skupia się wtedy na ugodowym dochodzeniu roszczeń – jest określana mianem windykacji pozasądowej. W sformułowaniu wniosku może Wam pomóc firma wspomagająca windykację. Jej ofertę możecie sprawdzić na: buzzz24.com