Prawo pracy – przepisy, które warto znać

Prawo pracy - przepisy, które warto znać

W każdym zakładzie pracy, czy to państwowym czy prywatnym, pracownik musi znać swoje obowiązki. A co z prawami pracownika? w poniższym tekście postaramy się przybliżyć Państwu Kodeks Pracy.

Prawo do swobodnego nawiązywania stosunków pracy i płac

Pierwszym istotnym prawem jest prawo do swobodnego nawiązywania stosunków pracy i płac. Rozumiemy to jako iż każdy ma wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy. Nikomu z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie nie można zabronić wykonywania zawodu. Nawiązywanie stosunków pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy wymaga zgodnego oświadczenia woli zarówno pracodawcy jak i pracownika. Swoboda pracy oznacza również wolność rozwiązywania stosunku pracy. Nikt nie ma prawa do zmuszania pozostania w zatrudnieniu wbrew woli pracownika. Okres wypowiedzenia różni się od przebytego czasu pracy. Przy podaniu wypowiedzenia pracownik ma określony okres zakończenia pracy. Po tym okresie pracodawca musi uregulować zaległy urlop, jeżeli pracownik w okresie wypowiedzenia go nie wykorzystał.

Zasada równouprawnienia pracowników

Następnym dość istotnym prawem jest zasada równouprawnienia pracowników. W świetle tego przepisu pracownicy bez względu na płeć, pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie mają prawo być równo traktowani ze względu na wykonywanie takich samych obowiązków. Jest to przepis powszechnie nieprzestrzegany ponieważ ile jest przypadków gdzie kobieta i mężczyzna obejmują takie same stanowisko z tym że kobieta zarabia mniej. Warto znać to prawo i powoływać się na nie  w sytuacjach dyskryminacji. Bardzo często pracodawcy wręcz wykorzystują niewiedze tego przepisu dzięki czemu opłacają mniejszą pensję swoim pracownikom np. zza granicy. Warto znać obowiązki i wynagrodzenie danego stanowiska przed rozpoczęciem pracy, aby nie zostać później oszukanym przez pracodawce.

Prawo do godziwego wynagrodzenia

Ostatnim i myślę dość ważnym prawem jest prawo do godziwego wynagrodzenia. Każdy pracownik powinien otrzymywać pensję nie niższą od tzw. minimalnej płacy ustalonej przez Rade Ministrów. Obecnie stawka minimalnej płacy wynosi 2600 brutto co przenosi się na stawkę godzinową w wysokości 17 zł brutto. Zatrudniając pracownika, pracodawca nie może zaoferować mu mniejszej stawki. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa. Wynagrodzenie zaliczane jest do elementów koniecznych umowy o pracę. Pracodawca powinien również dostosować wysokość wynagrodzenia proporcjonalnie do kwalifikacji oraz stażu pracy pracownika. Warto również negocjować wysokość płacy przy rozmowie kwalifikacyjnej.

Warto znać swoje prawa, ponieważ jest wiele osób, które chętnie zarobią na niewiedzy ludzi. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub pytań w sprawie prawa pracy najlepiej zwrócić się do specjalisty w tej dziedzinie.