Mobilność systemu łączności ratowniczego RESYS

Mobilność systemu łączności ratowniczego RESYS

Mobilna komunikacja zmieniła wiele w różnych dziedzinach życia na powierzchni. Czas na podobne zmiany w wyrobiskach podziemnych, czas na nowy system – łączność bezprzewodowa RESYS. Poziom bezpieczeństwa musi wzrosnąć, bo sięgamy po coraz trudniejsze pokłady, a praca w obecnie eksploatowanych jest już bardzo trudna. Również dla górników poczucie bezpieczeństwa wiąże się z dostępem do komunikacji mobilnej, bo w przypadku zagrożenia, czy ratowania życia liczy się każda sekunda. Akcja ratownicza, a należy tu zaznaczyć, że ratownicy narażają życie nie tylko w przypadku katastrof górniczych, ale na co dzień, gdy realizują zadania, które zabezpieczają pracę górników, jest szczególnie niebezpieczna i minimalizacja ryzyka, w tym lokalizacja ratowników stała się istotnym wyzwaniem dla firmy 2rhp, twórców systemu RESYS.

Mobilność w przypadku wyrobisk podziemnych wymagała nie tylko bezprzewodowych radiotelefonów, ale również mobilnych i bezprzewodowych przekaźników radiowych. Wyrobiska zmieniają się często, postęp prac w chodnikach i przy eksploatacji złoża oznacza potrzebę elastycznej, skalowalnej i co najważniejsze mobilnej sieci, która pozwoli użytkownikom pozostanie w jej ciągłym zasięgu. System łączności bezprzewodowej RESYS jest pierwszym tego typu rozwiązaniem i o ile wiadomo z publicznie dostępnych źródeł jedynym na świecie, które posiada mobilną bezprzewodową sieć dostosowaną do wyrobisk podziemnych zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

System RESYS został zbudowany tak, aby mimo warunków był przyjazny dla użytkownika. Specjaliści z 2rhp sp. z o.o. zastosowali łączność dupleksową (w dwóch kierunkach jednocześnie), czyli taką, jak w telefonii komórkowej – użytkownicy mogą rozmawiać w grupie (jeśli pozostają we wzajemnym zasięgu) bez żadnego urządzenia pośredniczącego. Jakość dźwięku zapewnia system redukcji zakłóceń (hałasów) z zewnątrz, w tym z aparatów oddechowych. Wyzwaniem były również zasięgi radiowe. Twórcy zdecydowali o doborze częstotliwości w oparciu o badania własne, Instytutu Łączności w Warszawie oraz przeprowadzone w USA. Kolejno zaprojektowali urządzenia tak, aby zmaksymalizować zasięg, jednocześnie zapewniając stabilność połączenia i łatwość budowania sieci ad hoc.

Podstawowymi urządzeniami systemu są:

  1. Komunikatory Osobiste PC1.0 – osobiste wyposażenie górnika/ratownika
  2. Repeatery REP1.0, – elementy tworzące bezprzewodową sieć szkieletową
  3. Baza M1- (opcjonalnie z komputerem klasy PC) – wyposażenie Kierownika Akcji Na Dole, centrala zarządzania komunikacją w sieci.
  4. Mediakonwertery MC1.0 – element aktywny sieci światłowodowej (RESYS jest opcjonalnie przewodowy)

Do sieci mogą być również podłączane urządzenia dodatkowe (poprzez Komunikatory Osobiste PC 1.0 lub Repeatery REP1.0) za pomocą radiowego interfejsu 2,4GHz, np. osobiste pulsometry (elementy sieci typu PAN – Personal Area Network), czujniki maszyn/urządzeń (jako sieć dla IoT – Internet of Things), czy też sygnalizatory świetlno-dźwiękowe, etc.

System RESYS w obecnej funkcjonalności służy przede wszystkim do głosowej, bezprzewodowej komunikacji pomiędzy Kierownikiem Akcji Ratowniczej na Dole wyposażonym w Bazę M1, a zastępami ratowników górniczych, których członkowie są wyposażeni w Osobiste Komunikatory PC1. oraz do bezprzewodowej łączności pomiędzy ratownikami w ramach zastępu. Komunikacja z urządzeniami będącymi poza bezpośrednim zasięgiem radiowym (np. Baza oddalona o 3 km) jest realizowana poprzez bezprzewodową sieć szkieletową, którą tworzą Repeatery REP 1.0.

Komunikator PC1.0 jest radiotelefonem, umieszczonym na hełmie górniczym w formie ochronnika słuchu. Rozwiązanie to sprawia, że jest on ergonomiczny pozostawiając swobodę ruchu obiema rękami. Komunikacja w ramach zastępu/brygady odbywa się w trybie ciągłym, niewymagającym nawiązywania połączeń czyli tzw. full-dupleksie tj. cały czas każdy słyszy każdego, wszyscy użytkownicy mogą ze sobą jednocześnie rozmawiać.

Masa urządzenia gotowego do pracy wynosi 650g, z czego sam akumulator waży 140g. Jest on wymienny w strefie zagrożenia wybuchem. Pojemność akumulatora wynosi 3000 mAh, co pozwala na ok. 12 godzin ciągłej pracy.

Zarówno Komunikatory Osobiste jak i Repeatery są urządzeniami radiowymi pracującymi na częstotliwościach 840-880MHz, z mocą nadajnika nieprzekraczającą 500mW. Dostęp do medium transmisyjnego jest realizowany jednocześnie technikami TDMA i FDMA.

Połączenia z innymi Komunikatorami realizowane są bezpośrednio, o ile użytkownicy znajdują się we wzajemnym zasięgu radiowym i/lub za pośrednictwem bezprzewodowej sieci szkieletowej zbudowanej w oparciu o Repeatery REP 1.0, jeśli użytkownicy są poza bezpośrednim wzajemnym zasięgiem radiowym. Użytkownicy mogą być podzieleni na grupy (zastępy, brygady), połączenia mogą dotyczyć grupy lub jej kierownika/dowódcy. Organizacja łączności dostosowana jest do potrzeb klienta. Do obsługi komunikatora służy klawiatura umieszczona na czaszy ochronnika. System komunikatów głosowych, uruchamiany przy każdorazowym przyciśnięciu klawisza daje użytkownikom pewność, że realizują za ich pomocą tą funkcję, którą zamierzali.

Repeatery jako elementy tworzące bezprzewodową sieć szkieletową pełnią dwie podstawowe funkcje: przekaźników retransmitujących sygnały radiowe oraz punktów dostępowych do sieci.

Retransmitowane są pakiety audio oraz dane uzyskane z poprzednich repeaterów, lub w przypadku – pierwszego repeatera, z bazy – do kolejnych repeaterów oraz innych urządzeń radiowych systemu (np. osobiste komunikatory ratowników), będących w ich zasięgu radiowym.

Opcjonalnie Repeatery mogą być łączone ze sobą światłowodem za pośrednictwem Mediakonwerterów MC1.0. Połączenie światłowodowe jest wykorzystywane głównie do transmisji na powierzchnię. Światłowodem mogą być połączone repeatery w różnych rejonach kopalni, co pozwoli skomunikować ze sobą (pokryć zasięgiem) jak największą część jej podziemnych wyrobisk.

2rhp z siedzibą w Rudzie Śląskiej zaprasza do kontaktu celem poznania i przetestowania nowego systemu łączności RESYS.