Pozwolenie na broń kolekcjonerską – krok po kroku

Pozwolenie na broń kolekcjonerską - krok po kroku

Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich potrzebuje przynależności do stowarzyszenia o profilu kolekcjonerskim. I to wszystko. Koniec warunków. Nie ma patentów, licencji, zawodów, czasów oczekiwania żeby móc dołączyć do egzaminu na patent. W związku z tymże, jak otrzymać zezwolenie na broń kolekcjonerską?

Jak otrzymać pozwolenie na broń kolekcjonerską?

Droga do osiągnięcia zezwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich jest podobna do tejże w wypadku zezwolenia sportowego. Pierwszym krokiem do kolekcjonerstwa broni, jaki należy koniecznie zrobić to wstąpienie do stowarzyszenia o profilu kolekcjonerskim. Możemy dołączyć do lokalnego bądź ogólnopolskiego stowarzyszenia. Zgłoszenie zwykle przesyłamy pocztą, jeszcze częściej także mailem bądź poprzez dokument na stronie, co likwiduje chociażby nieodzowność wychodzenia z domu. Niewątpliwie, jeśli pragniemy dołączyć do stowarzyszenia, to musimy zapłacić opłatę w granicach 100-300 zł, chociaż nierzadko się zdarza, że przystąpienie do stowarzyszenia jest wolne od opłat.

Potrzebne jest zdanie odpowiedniego egzaminu

Egzamin taki odbywa się przed policją oraz składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny wykonywany jest w postaci testu obejmującego pytania z obszaru znajomości przepisów ustawy o broni oraz amunicji, przepisów wydanych na jej bazie i znajomości przepisów Kodeksu karnego traktujących przestępstw połączonych z bronią. Żeby zaliczyć egzamin teoretyczny należy odpowiedzieć dobrze na wszystkie pytania. W wypadku ubiegania się o powolnie na broń do celów sportowych egzamin może być wykonany w postaci ustnej. Pozytywny rezultat egzaminu teoretycznego determinuje podejście do egzaminu praktycznego. Egzamin praktyczny odbywa się na strzelnicy.

Odpowiednie badania lekarskie

Badania lekarskie osoby ubiegającej się o zezwolenie na broń obejmują pełną analizę stanu zdrowia, z wyjątkowym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu emocjonalnego, stanu narządu wzroku, słuchu oraz równowagi i wydolności systemu ruchu, badania profesjonalne oraz pomocnicze wyznaczone poprzez lekarza, który przeprowadzał badanie. W związku z tym możemy dostać skierowanie do okulisty i do psychiatry, żeby przeprowadzili oni stosowne badania. Na tej podstawie lekarz wydaje końcową decyzję, czy stan zdrowia określonej osoby kwalifikuje ją do otrzymania pozwolenia.

Jeśli uzyskana poprzez nas decyzja będzie pozytywna, to musimy złożyć wniosek o wydanie promes, a więc swego rodzaju talonów, które dają możliwość legalnego zakupu broni. Taka promesa jest ważna bezterminowo.

Więcej o uzyskaniu pozwolenia na broń kolekcjonerską uzyskasz na stronie strzelnicy GoToShoot, która w swojej ofercie przeprowadza szkolenia dotyczące pozwolenia na broń.