Sprawdź, które pojazdy są zwolnione z akcyzy i dlaczego?!

Sprawdź, które pojazdy są zwolnione z akcyzy i dlaczego?!

Podatek akcyzowy należy do podatków pośrednich, uregulowanych ustawą o podatku akcyzowym z roku 2020 (po zmianach). W Polsce, tym podatkiem obłożone są: wyroby energetyczne, ropopochodne, alkohol, tytoń oraz samochody osobowe. Akcyza w niektórych latach stanowi drugie co do wielkości źródło wpływów do budżetu.

Samochody zwolnione z akcyzy

Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym samochodów osobowych jest jego cena zakupu lub wartość celna pojazdu, który został importowany do Polski bądź został nabyty wewnątrz Unii Europejskiej. Cena samochodów specjalistycznych zostaje pomniejszona o koszt przebudowy w stosunku do samochodu analogicznego, przeznaczonego dokładnie do tego samego rodzaju zadań.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym w zbiorze samochodów osobowych przedmiotem opodatkowania jest:

  • import samochodu osobowego, który nigdy wcześniej nie był rejestrowany na terenie kraju
  • samochód zakupiony w UE, nigdy wcześniej nie rejestrowany na terenie kraju
  • pierwsza sprzedaż na terenie Polski pojazdu, który nigdy wcześniej nie był rejestrowany a został wyprodukowany na terytorium kraju oraz taki pojazd, od którego wcześniej nie zostały pobrany podatek akcyzy

Zwolnienia z akcyzy 

Artykuł 110 ustawy reguluje warunki zwolnienia z podatku akcyzowego pojazdów osobowych, które zostały przywiezione do Polski przez osoby mieszkające tu na stałe bądź jako mienie przesiedleńcze, spadek czy w ślad za zawartym małżeństwem.

W ustawie od obowiązku akcyzy zwalnia się samochody przywożone do kraju przez osobę fizyczną, przebywającą tu na pobyt stały lub powracającą do kraju z czasowego pobytu z państwa będącego członkiem UE, pod warunkiem, że spełnia ona wszystkie poniższe warunki:

  • sprowadzony samochód przeznaczony jest użytku własnego
  • sprowadzone auto było używane w poprzednim miejscu zamieszkania w kraju członkowskim UE przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką do kraju
  • osoba sprowadzająca takie auto musi udowodnić powyższy fakt poprzez np. dokument ubezpieczenia czy dokument rejestracyjny
  • samochód nie może zostać sprzedany, wynajęty lub przekazany do użytku osobie trzeciej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia przywozu do kraju
  • samochód osobowy został zakupiony zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi w danym kraju UE , w którym mieszkał podatnik a podczas przekraczania granicy auto nie zostało zwolnione z akcyzy lub zwrotu podatku

Te same zasady obowiązują, gdy osoba fizyczna przybywa z państwa UE do Polski na pobyt stały lub w związku z zawarciem małżeństwa.

Więcej o podatku akcyzowym możesz przeczytać na stronie www.