Przebieg procesu odzyskiwania odszkodowań komunikacyjnych – krok po kroku

Przebieg procesu odzyskiwania odszkodowań komunikacyjnych - krok po kroku

Proces odzyskiwania odszkodowania komunikacyjnego jest związany z likwidacją szkód tego typu. Mogą to być szkody materialne lub niematerialne, jakie powstały w ruchu drogowym oraz w majątku osoby poszkodowanej. Jak przebiega ten proces? Z czym wiąże się likwidacja szkody komunikacyjnej? Jakie działania należy podjąć?

Czym jest szkoda komunikacyjna?

Na początku wart dowiedzieć się, czym jest pojęcie szkody. Wiąże się ono z sytuacjami, które wywołują negatywne skutki w majątku poszkodowanej osoby. Przykładem może być potrącenie, które spowodowało obrażenia ciała i wymusiło kosztowne leczenie oraz rehabilitację. Ponadto, zniszczeniu w tym przypadku może ulec nasze auto lub telefon. Na szczęście ubezpieczenie pokrywa koszty i sprawia, że nie musimy płacić z własnych pieniędzy za uszkodzenia. Warto zauważyć, że szkody materialne są kompensowane za pomocą odszkodowania.

Proces odzyskiwania odszkodowań komunikacyjnych krok po kroku

Uproszczony proces postępowania likwidacyjnego szkód komunikacyjnych bazuje na kilku etapach. W tym przypadku konieczne jest:

  • Zgłoszenie szkody komunikacyjnej przez osobę poszkodowaną. Ubezpieczyciel sprawcy musi przyjąć takie zgłoszenie.
  • Przesłanie stosownej dokumentacji dotyczącą uszkodzenia mienia do Zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie posiada sprawca zdarzenia. Obrażenia ciała wiążą się z wizytą u lekarza i przeprowadzeniem oględzin przez rzeczoznawcę. Okazuje się, że ubezpieczyciel powinien poinformować nas o prawach obowiązkach, jakie przysługują poszkodowanej osobie.
  • Prawo w tym przypadku przewiduje ramy czasowe, w jakich ubezpieczyciel podjąć powinien czynności likwidacyjne. Szkody bardziej złożone dają ubezpieczycielowi do 90 dni, natomiast lżejsze szkody wymagają podjęcia działań do 30 dni.
  • Zawiadomienie poszkodowanego o decyzji także opiera się na sztywnych ramach. Decyzja wydana zostaje w formie pisemnej i zawiera pouczenie oraz informację o tym, jak odwołać się od decyzji niekorzystnej.
  • Po podjęciu decyzji ubezpieczyciel ma 14 dni na wypłacenie odszkodowania w sposób bezsporny.

Likwidacja szkody komunikacyjnej

Pamiętajmy o tym, że skuteczny przebieg likwidacji szkody komunikacyjnej jest związany z aktywnością osoby poszkodowanej. Niezwykle ważne jest szybkie zebranie dokumentacji policyjnej lub lekarskiej i przystąpienie do działania. Część dokumentacji może pozyskać ubezpieczyciel, jednakże może to trwać nieco dłużej. W tym przypadku postawmy na szybką reakcję, co pozwoli skutecznie uzyskać odszkodowanie komunikacyjne.